1xbolt.blogspot.com - Kalota Béla "Eltűntek" című fotósorozata kis boltok, üzletek portál-portrékörképén rögzíti a város átalakuló arculatát, a rendszerváltás előtti kiskereskedelmi üzletláncok lassan változó, több nemzedék vizuális kultúráját meghatározó tipográfiáját, logóit, színeit, ahogy még töredékesen jelenünk részei, s ideig-óráig megtűrve egyszerivé esetlegesednek. Ebben a blogban közreadjuk és bővítjük a gyűjteményt, keressük és rendszerezzük a fennmaradt apró boltokat, mielőtt egy közeli üzletközpont és a változó fogyasztói igények között létjogosultságukat vesztik, s profilt, arculatot váltanak. ELTE BTK IKI KT & iNapló / 2010-

2010. december 13., hétfő

Kesztyű

„A görög mithológia szerint különben a keztyűt maga Vénus istenasszony, a szépség istennője találta föl és viselte először. Vénus ugyanis beleszeretett Adonisba, a gyönyörű vadászba, aki azonban hallani se akart a magas szerencséről, sőt éppen ugy menekült előle, mint a derék József, mikor Puttifárné őnagysága megkörnyékezte a szerelmével. Ám az istennő makacskodott: utána eredt a vadásznak és tüskön-bokron keresztül hajszolta. Eközben egy csipkebokor megsebezte a kezét, melyből csurogni kezdett a vér. Igaz, minden vércseppből pompás, haragos piros rózsa sarjadt, de azért Venusnak mégis csak fájt a keze. Gyorsan előhivta tehát a három gráciát és rájuk parancsolt, hogy varrjanak neki finom bőrből valami kézrevalót, ami megvédje kezét a tüskéktől. Igy született meg a keztyű, melyet aztán a gráciák, - mint vérbeli divathölgyek – azonnal viselni kezdtek s széles e világon divatba hozták.”
A keztyű története, Huszadik Század, 1918. november


A kesztyű nem csupán a kéz védelmére szolgáló ruhadarab, hanem az egyes történelmi korokban a vagyont és a rangot fejezte ki, ma pedig divatos kiegészítő, sokszor egyéb funkció nélkül. Valószínűleg az ókorban jelent meg, és ma is hódít.


A kesztyű története

Az egyiptomiaknál a kesztyű ékszerként szolgált, erre enged következtetni, hogy Tutanhamon fáraó (i.e. 14. század) sírjában is volt egy.
Az ókorban még nem volt általános a kesztyű viselése, kizárólag munkához használták azt. A mai kétujjashoz hasonlított. Homérosz az Odüsszeiában (i.e. 8. század), Hérodotosz a történeti művében (Hisztoriai – i.e. 5. század), Plinius (1. század) pedig a leveleiben tesz említést kesztyűről.
Az antik kultúra összeomlása után a hatalom és a méltóság egyik jelképe volt. A 7. században a püspök például kesztyűt kapott a felszentelésekor a pásztorbot és a gyűrű mellett. Ezek általában selyemből vagy bőrből készültek, drágakövekkel voltak ékesítve. Ebben a korban a főpapok mellett a királyok és nemesek is viseltek ilyet.
A kesztyű viselése a 10-11. században kezdett szélesebb körben terjedni. A kesztyűkészítés csak a 11. században vált mesterséggé, törvényekkel védett, szervezett iparrá a nyugat-európai országokban. A kesztyű készítését szakmai titokként kezelték, ami apáról fiúra szállt.
Párizsban már 1190-ből tudunk kesztyűkészítő céhekről , Magyarországon a legrégebbi adatunk a 14. századból való. A kötött kesztyűk készítői a harisnyakészítőkkel tömörültek közös céhekbe. A 15. században a kesztyűs mesterek egyben szíj- és szerszámkészítők is voltak.
Egészen a 13. századig a nők Európában nem viseltek kesztyűt, majd lenvászonból vagy selyemből készültek kesztyűik, és könyékig értek. I. Erzsébet királynő (1533-1603) is jelent meg kesztyűben, ez hímzett, ékszerekkel díszített volt.
A középkorban az uralkodók kesztyűátadással hatalmat és rangot is adományozhattak, a magasabb hivatalba iktatás jelének is tartották.
A frank uralkodók udvarában már megjelentek a csipkével díszített kesztyűk is.
A kesztyűviselés fénykora a 16. század volt. A hölgyek és az urak vékony bőrből készült, illatosított kesztyűt viseltek. Az illatosítással a bőrkesztyűk kellemetlen szagát igyekeztek semlegesíteni. Hozományjegyzékekből, arcképekből az állapítható meg, hogy Magyarországon ekkor már általános divat volt a nemesség köreiben. A 17. században már minden társadalmi réteg viseletéhez hozzátartozott.
Ebben a korban a legszervezettebb és a legtöbb munkást foglalkoztató kesztyűipara Franciaországnak volt. A kesztyűkészítés kézműves munka volt, amit nagyon egyszerű szerszámokkal végeztek. A nagyüzemi kesztyűgyártás lehetőségét a grenople-i Xavier Jouvin teremtette meg, aki több ezer kézről vett méretek alapján 32 nagyságot állapított meg, és ezekhez 1834-ben elkészítette a kesztyű formájának megfelelő kivágókéseket, az úgynevezett kalibereket. Találmánya egész Európában elterjedt. Az 1840-es években vezették be a kesztyűk mértékrend szerinti gyártását, 1867-ben pedig elkészült az első kesztyűvarrógép.


A magyar kesztyűgyártás múltja…

„Egy régi közmondás szerint három tényező szükséges a jó keztyűhöz: Spanyolország, mely adja és kicserzi a bőrt, Franciaország, mely a keztyűt kiszabja és Anglia, amely megvarrja. A magyar keztyűipar is jól megállja a helyét a világversenyben, ugy, hogy e tekintetben már nem igen szorulunk rá a külföldre.”
A keztyű története Huszadik Század, 1918. november

Pécsett a Tettye patak völgyében települtek az első bőrfeldolgozó műhelyek. A török hódoltság idején is itt telepedtek le a bőrfeldolgozó iparosok. 1762-ben a csizmadiák, szíjgyártók mellett megjelent Ranolder Péter kesztyűsmester, és vele az új iparág.


Hamerli János portréja

Közel száz év múlva, 1861-ben Hamerli János iparengedélyt kapott a város tanácsától a „kesztyűs mesterség űzéséhez”. Hamerli Ausztriában és Csehországban tanulta ki a szakmát. 1870-ben állította üzembe az akkor még ritkaságszámba menő kesztyűvarrógépet. Nem csupán a hazai kereskedelemben, hanem külföldön is ismert volt. Halála után, 1895-ben fiai vezették tovább az üzemet, és a 20. század elején annak helyén a kor követelményeinek megfelelő bőr-és kesztyűgyárat építettek. Az 1930-as években jelentős mennyiségben exportálták termékeiket nyugat-európai országokba.
A gyár túlélte a második világháborút, és az 1948-as államosítást is. Ez utóbbinak köszönhetően a Hamerli gyár utódja a Pécsi Kesztyűgyár (később Hunor Rt.) lett. Folyamatosan fejlődött, bővült. Az 1970-es évekre a vállalat a világ egyik legnagyobb kesztyűgyárává nőtte ki magát. Már az USA-ban és Japánban is ismerték a márkát.
Bár sem a Hamerli gyár, sem a Pécsi Kesztyűgyár nem hozott létre kifejezett márkanevet, a Pécsi kesztyűk reklámjait mindenki ismerte. Egyre ismertebb márkává vált, a megrendelőkhöz újabb amerikai, afrikai országok is csatlakoztak, és olyan divatcégek, mint Pierre Cardin vagy Christian Dior is itt varratták kollekcióikat.
Sikere egészen a rendszerváltásig tartott. Ez a termék is kezdett kimenni a divatból, és egyre nehezebb volt megtalálni az értékesítési területeket. A hatalmas birodalom elkezdett összeomlani. Megszaporodtak a késedelmes szállítások, a vállalat mérete egyre csökkent, az alkalmazottakat tömegesen bocsátották el, köszönhetően a termelés csökkenésének. Idővel a nehéz pénzügyi helyzet mellett a külföldi és hazai konkurencia is problémákat okozott.
A Pécsi Kesztyű hírnevének megmentése az elbocsátott alkalmazottak által létrehozott kis vállalkozások létrejöttének volt köszönhető.


… és jelene


Az akkori 30-34 kesztyűgyártó vállalkozásból mára hat-nyolc cég maradt. Ezek az olcsó tömeggyártással még ma is fel tudják venni a versenyt a kiváló minőségű kis szériában gyártott kesztyűkkel. A Pécsett gyártott kesztyűk alig 5-10 százaléka kerül itthon értékesítésre. A főleg exportra készült kesztyűk a legnevesebb olasz és francia divattervezőkkel együttműködve készülnek, és ma is világhírűek.
A Hunor Pécsi Kesztyűgyár nem szűnt meg, továbbra is működik, bár nem jogutódja a volt Pécsi Kesztyűgyárnak. Hunor/Beatrix Magyar Divatkesztyű Kft. néven üzemel Pécsett. Sajnos van néhány cég, amely nyereségvágyból próbálja a "pécsi kesztyű" nevet felvenni, így becsapva ezzel az igazi minőséget kereső vevőket.
2010 tavaszán Hegyi Zsuzsa, a Magyar Turizmus Zrt. dél-dunántúli regionális marketing igazgatója civil kezdeményezőként indítványozta a kesztyűs cégek összefogását, azzal a céllal, hogy felélesszék a hajdani pécsi kesztyűs hagyományokat. Ennek első lépéseként egy közös üzletet nyitottak (2010. október 1.) a „pécsi kesztyűsök”, méghozzá az Hunor cég egykori mintaboltjában. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatja a közös bemutatkozás megvalósítását. A gazdasági önkormányzat levédette a „Pécsi Kesztyű” szlogent. Ezt a gazdasági szakmai közösség védjegyként adományozhatja majd a tagjai számára. Az első tagok az Otto Kessler Magyar Kesztyű Kft., a Szomor-Hornicz Kesztyűgyártó Kft. és a Gant Pécsi Kesztyű Kft. voltak, ők azonnal csatlakoztak a kezdeményezéshez. A legnagyobb közülük a német tulajdonban lévő Otto Kessler Magyar Kesztyű Kft. százharminc főt foglalkoztat, és szinte csak exportra termel. A többiek a magyar piacon kívül szállítanak Oroszországba, Finnországba, és az Európai Unió tagállamaiba. A kisebb manufaktúrák közül több is nagy divatcégekkel, divattervezőkkel (Cerutti, Louis Vuitton ) áll kapcsolatban, egyedi megrendelésre készítenek kesztyűket. Pécsett készült a dán királyi család és Lady Gaga kesztyűkollekciója is.
Csoportosítás


A kesztyűt sokféle szempont alapján csoportosíthatjuk. A használat céljától függően például megkülönböztethetünk

Egy másik szempont lehet a formai kivitel megkülönböztetése. Az ujjak kialakítását tekintve létezik:
 • kétujjas kesztyű, ahol csak a hüvelykujjnak van külön rész kialakítva,
 • olyan kesztyű, amin csak a hüvelyk- és mutatóujj van külön,
 • ujjatlan, vagy ujjhegy nélküli kesztyű.
A formai kivitelen belül további lehetőség a kesztyű szárának hossza alapján való csoportosítás:
 • rövid szárú (csak csuklóig érő) vagy
 • hosszú szárú (az alsókart takaró, esetleg a könyök fölé érő) kesztyű.

A kesztyű anyaga szerint lehet :
 • bőr,
 • textília (pamut, gyapjú, különböző szintetikus fonalak),
 • gumi vagy műanyag,
 • lánc (lánckesztyű)

A készítés módjától függően ismerünk:
 • szabott kesztyűt (alkatrészeit lapszerű anyagokból, sablonok használatával kivágják, majd összevarrják vagy hegesztik),
 • extrudálással készült kesztyűt (műanyag, egy darabból áll) és
 • kötött kesztyűt (egy darabban formára kötik).


Kesztyű a nyelvben, az irodalomban és a művészetben

A kesztyű szó több szólásban is megtalálható. Ki ne hallotta, vagy akár használta volna legalább egyszer életében a „megtanítalak kesztyűbe dudálni” kifejezést? A szólás a XVIII. század végén kezdett elterjedni, és valószínűleg Mária Terézia nevéhez köthető. Neki köszönhetően jelent meg a vaskesztyű elnevezésű kínzóeszköz, aminek ennek segítségével kényszerítették ki a vallomást a vádlottból, aki cinikus kifejezéssel „dudált”.
A lovagkorban a lovagok a kihívás jeléül kesztyűjükkel ütötték arcul ellenfelüket, vagy egyszerűen a lába elé dobták azt. Ha a másik felvette, azzal jelezte, hogy a kihívást elfogadja. Innen származhat a „felvenni a kesztyűt” kifejezés. A jelentése „él a lehetőséggel”, vagy „megmutatja, mit tud”.
A valakivel „kesztyűs kézzel bánni” pedig azt jelenti, hogy óvatosan, vigyázva kezelni.
Schiller A kesztyű című balladájában a francia udvar előkelői egy állatviadal megtekintésére gyűltek össze, amikor egy elkényeztetett hölgy a vadállatok porondjára ejti le kesztyűjét, majd gúnyosan arra szólítja fel lovagját, hogy hozza fel a kesztyűt, ha csakugyan annyira szereti, amennyire azt állítja. A lovag az arénából sértetlenül tér vissza, teljesítve a feladatot. A szép hölgy mosollyal fogadja, a lovag azonban az arcába dobja a kesztyűt, és azt mondja: „Nem kell a köszöneted, hölgyem!”.
(Forrás)
A gyerekkor elmaradhatatlan olvasmánya volt a Mosó Masa Mosodája és a Gőgös Gúnár Gedeon című könyv. Ezeknek a szerzője, Varga Katalin írt egy mesét A kesztyű címmel. Ebben egy kesztyű ujjaiban laknak az állatok.
És ha már a meséknél tartunk, a kesztyű fontos elemét képezi Pálfalvi Dorottya Régesrégi régiségek című művének.
Tiziano egyik leghíresebb műve a Kesztyűs férfi című festménye.


Rendhagyó kesztyűk
A weben találtam rá négy, számomra új és meglepő „kesztyűfajtára”.
Az egyik a mell önvizsgálatában nyújt segítséget, egy orvostechnikai eszköz. A találmány alapja, hogy a különleges anyagból (poliuretrhrán membrán) készült, kétfalú kesztyű felerősíti a tapintásérzékelést. A termék könnyen népszerűvé válhat, hiszen nem sugárzáson vagy egy gyógyszer hatásán alapul, így semmilyen mellékhatása nem lehetséges.

Találkoztam egy másikkal is az érdekes funkciójú kesztyűk sorában. Ez az izomstimuláló, vibrációs kesztyű, aminek segítségével zongorázni tanulhatunk meg. Az egész az izommemórián alapszik. A kesztyűk ujjaiba forgó motorok vannak beépítve, és egy számítógéphez vezeték nélkül van kötve. A számítógép egy dal lejátszásával indítja be a motorokat, ami arra készteti az izmot, hogy lenyomja a megfelelő billentyűt. A folyamatos stimulálás hatására az izommemóriának köszönhetően az ujjak helyes mozgatása rögzül, így bárki megtanulhat elzongorázni egy dalt, anélkül, hogy gyakorolta volna.

A harmadik érdekesség mobiltartó kesztyű ugyan valószínűleg nem fog elterjedni, esetleg egy rövid divathóbort lehet, de azért rendhagyó funkciója miatt illik a sorba. Egészen egyszerű: egy kis zseb van a kesztyűre varrva, ami (mint a neve is mutatja) mobil tárolására szolgál.

A negyedik tulajdonképpen nem is funkcióját tekintve rendhagyó, hiszen rendeltetése megegyezik a hagyományos kesztyűkével: melegít. A thető kesztyű már nem mondható újnak a piacon, és több megoldása is létezik. Az egyik USB-n keresztül tölthető fel. Ez 12 órán keresztül képes melegen tartani a kezet. A másik megoldás a „bioheat” technológia, aminél az ujjbegyekbe elhelyezett szenzorok érzékelik a kéz hőmérsékletének változását, és ennek megfelelően lép működésbe. Elemmel működik.


Kesztyűdivat – egy kicsit másképp

A clutch glove egy táska kesztyűvel. Az első ilyen kombinációt Daniel Storto tervezte. Ez szinte hordhatatlan, hiszen a kesztyűt a táskába építették.

Az Alexander McQueen által tervezett clutch glove-ot a táskáról le lehet patentolni, és önállóan hordani.
A kesztyű ihletett több tervezőt is táska alkotására. "kesztyűtáskát" tervezett többek között Hannah Lamb (lenn) és Perrin Paris is.
Dolce and Gabbana a 2009 őszi milánói divatbemutatóján kesztyűkből készült kiegészítőket alkalmazott. A sálak, övek, kalapok mind-mind kesztyűből készültek. A szürrealista kiegészítőkhöz az ihletet Elsa Schiaparelli ruháiból merítették.
Fejfedők és sálak kesztyűből:


Miriam Schaer művei kicsit eltérnek az eddig tárgyaltaktól. Ezek ugyanis kesztyűkbe ágyazott könyvek:

Utószó

Áttekintettük a kesztyűgyártás hazai és nemzetközi történetét, bepillantást nyerhettünk a kesztyűdivat világába, és sorra vettük a szokatlan kiegészítőket is. Még sok helyet megtölthetnék a kesztyűkkel kapcsolatos egyéb érdekességekkel. De megteszik ezt helyettem mások. Teljes körképet sajnos nem tudok nyújtani, inkább egy linkgyűjteménnyel búcsúzom, ami remélhetőleg a legtöbb kihagyott témát felöleli.

A valentin kesztyű mára eléggé elterjedt, szokás pártyűnek is nevezni. Ha valaki nem megvásárolni, hanem elkészíteni szeretné, arra is van lehetőség. A hozzávalókról és elkészítéséről a Kreatív Café tájékoztat.

A Pécsi kesztyűkkel több webes újság cikkei, blogok bejegyzései is foglalkoznak. A teljesség igénye nélkül:
Pécsi Napilap:
Ez ismét mind mind Pécsi kesztyű
Kesztyűs klasztert terveznek a pécsi kesztyűgyártók
Dunántúli Napló:
Ez mind Pécsi kesztyű!
Újraélesztik a pécsi kesztyűs hagyományokat
Keatívok lakják be az elhagyott kesztyűgyárat
Ez még mindig mind, mind Pécsi kesztyű
Híradó online:
Nincs többé pécsi kesztyű!
Népszabadság online:
Újra szól majd, hogy ez 'mind, mind pécsi kesztyű'


Kutatásom során a kesztyu.blog.hu (Glove with Love) nyújtotta a legnagyobb segítséget. Olvasható (és látható) itt minden érdekesség a kesztyűkkel kapcsolatban. A már e bejegyzésben eddig közölt forrásokon túl is érdemes körülnéznünk itt.
Például az Alternatív műremekek kesztyűből című bejegyzésben használt kesztyűkből készült szőnyeget és ruhákat tekinthetünk meg. Valószínűleg egyiket sem tényleges, rendeltetésszerű használatra tervezték.
Érdekes bejegyzés az autóskesztyűről szóló, nagyon rövid történelmi áttekintés, tele képekkel.
A kesztyű viselésének etikettjéről és jelentéséről is olvashatunk.
A hosszú kesztyű finom erotikáját szavak helyett inkább képekkel bizonyítja, a legtöbb esetben híres hölgyek segítségével.
A blognak sok ilyen képgyűjteménye, képekből álló bejegyzése van. Az egyik például a szegecses bőrkesztyűket gyűjti össze, egy másik egy magyar származású tervező, Dorothy Gaspar munkáit mutatja be. Az egyik legpikánsabb képgyűjtemény a pin-up stílus és a hosszú kesztyű kapcsolatát bizonyítja. És ha már a stílusoknál tartunk, érdemes megnézni a Punk Lolita kesztyűkről készült képeket és írást.
Az aktuális trendekkel is találkozhatunk, a használható kesztyűk mellett elrettentő képekkel is találkoz.

Az előbbiekben ajánlott és részletezett blogon túl máshonnan is tájékozódhatunk a kesztyűviselés szabályairól, etikettjéről.

A kesztyű lehet imádat, vonzalom tárgya is. A kesztyűfétisről nem egy helyen olvastam, íme egy példa: belépés csak 18 éven felülieknek!

A Cosmopolitan nevű női újságnak is volt természetesen a kesztyűkkel foglalkozó cikke.

A divat.hu is foglalkozik kesztyűtrendekkel, egyik cikkében például a motoroskesztyűről ír és közöl képeket.
Christina Aquilera, a címlapbitorló című bejegyzésének ugyan elméletben semmi köze nem lenne a kesztyűkhöz, de elég megnéznünk az első pár képet, hogy másként gondoljuk (rögtön az elsőn az említett hölgy teljesen meztelenül szerepelne, ha az a kesztyű nem takarná a kezét, a csizma pedig a lábát).
Vedd fel a kesztyűt a hidegebb napokkal! - hirdeti az egyik írás. És valóban a kesztyű a lényeg. A legkülönfélébb darabokat mutatja be, természetesen az éppen aktuális divatot követve. Ha ez nem volt elég, hát találkozhatunk itt is USB-kábelen keresztül a géphez csatlakoztatható kesztyűvel, hogy melegen tartson (köszönet érte Japánnak).
Gabo munkásságáról is olvashatunk, és új kollekcióját is bemutatja a cikk. Ez utóbbi nyilván kesztyűkollekció, mi másért szerepelne itt. A Je Suis Belle márka fő profilja a női felsőruházati termékek és kiegészítők - köztük természetesen a kesztyűkkel.
Emlékezz a pop királyára! -természetesen kesztyűvel. Illetve Michael Jackson híres kesztyűjét idéző medállal. Az említett hírességről egyébként több cikk is olvasható, kesztyűjével kapcsolatban is.

Igazi régimódi kesztyűkészítő mesterek Stadler Ernőné és Ékes Ödönné. Stadler Ernőnével készült egy kis videó, a Nők Lapja Café jóvoltából megtekinthető. Ebből a kesztyűgyártás módjával is megismerkedhetünk. Ékes Ödönnéről és az 1880-as évek óta létező vállalatáról, az Ékes Kesztyűszalonról pedig a Krónika és a Népszabadság online verziója közölt cikkeket.
Ha nevetésre vágyunk, de nem szeretnénk elszakadni a kesztyűktől: viccesviccek.hu


Kesztyűgyártók, kesztyűs szövetkezetek, kesztyűkészítő mesterek, kesztyűértékesítők:
Budapest:
Barett - Sapka, kalap divatáru
Bognár Kesztyű
Bohunka Tivadarné kesztyűmester
Budagant Kesztyűs Szövetkezet
Ékes Kesztyűszalon
Ironclad Hungary Kft. - Performance Gloves
KCL-Guba Kft. (jogelőd: Gloves Guba Kesztyűkötő Kft.)
Niptex Textilipari Kft.
Pannon Glove Kft.
Parola Kesztyűs Szövetkezet
Stadler Ernőné kesztyűmester
Taylor - Esküvői kellék - Esküvői, báli és alkalmi kesztyűk nőknek, férfiaknak és gyerekeknek

Bátonyterenye:
Zagyvavölgye Kesztyűkészítő Kft.

Diósd:
Diósdi Kesztyűgyártó és Forgalmazó Kft.

Érd:
SANTAL Bőrdíszmű Kft.

Fonyód:
LBK - Gloves Kft.
Fonyódi Sportkesztyű Szövetkezet

Győr:
AMARIN Kft.
Glovita Kesztyű Zrt.

Jászberény:
Molnár és Társa Kft.

Kecskemét
Dudás Tibor Bőrkesztyű készítő

Pécs:
GANT Pécsi Kesztyű Kft.
Hunor Beatrix Magyar Divatkesztyű Kft.
Szendelbacher - Quality leather gloves
Szom-Hor - Kesztyűk Pécsről

Tata:
Jázmin Bőripari Szövetkezet
Tatai Kesztyűs SzövetkezetForrások:
A kesztyű története:
Glove with Love
Szom-Hor Kft.
Wikipedia
Pécsi Napilap
Kép: Glove with Love

A magyar kesztyűgyártás múltja:
Glove with Love
Szom-Hor Kft.
Wikipedia
diverCity - Pécs

...és jelene:
Pécsi Napilap
Pécsi Napilap/2
Népszabadság online

Csoportosítás:
Wikipedia
Szom-Hor Kft.

Kesztyű a nyelvben, az irodalomban és a művészetben:
nana
sulinet

A többi forrás feltüntetve a szövegben, linkelve.

2 megjegyzés:

 1. Édesapám is kesztyüs mester volt. Inasként Budapesten tanult a Király utcában. Sok zsidó származású férfi tanulta vele együtt a szakmát. Miután levizsgázott ő is a pécsi Hamerli gyárban dolgozott kb 33évig. A mestervizsga letétele után önálló üzletet nyitott a Rökk Szilárd utcában. Sok szinésznek készített kesztyüket, mivel közel volt a Nemzeti Szinházhoz. 1949-ben minden eszközeit elvitték, a többi kesztyűs is igy járt. Aztán szövetkezetet alapítottak: ez volt a Budagant szöv.

  VálaszTörlés
 2. Én 1983-1984-ben dolgoztam a Budagant Kesztyűs Szövetkezet Bethlen Gábor téri készáruraktárában.
  1985-től a Fiumei úton dolgoztam a Budapesti és Pest megyei TB.igazgatóságnál, járulékügyi előadó voltam.

  VálaszTörlés