1xbolt.blogspot.com - Kalota Béla "Eltűntek" című fotósorozata kis boltok, üzletek portál-portrékörképén rögzíti a város átalakuló arculatát, a rendszerváltás előtti kiskereskedelmi üzletláncok lassan változó, több nemzedék vizuális kultúráját meghatározó tipográfiáját, logóit, színeit, ahogy még töredékesen jelenünk részei, s ideig-óráig megtűrve egyszerivé esetlegesednek. Ebben a blogban közreadjuk és bővítjük a gyűjteményt, keressük és rendszerezzük a fennmaradt apró boltokat, mielőtt egy közeli üzletközpont és a változó fogyasztói igények között létjogosultságukat vesztik, s profilt, arculatot váltanak. ELTE BTK IKI KT & iNapló / 2010-

2010. december 13., hétfő

Gyógyszertár

A gyógyszertár története:
A gyógyszertár vagy más néven patika régies neve az apotéka. Létrejötte előtt az emberek gyógyszerellátását a kolostorok és a fejedelmi udvarok végezték. A régebbi időkben az orvosok is végeztek gyógyszerellátási feladatokat a betegellátás mellett. Az első gyógyszertár 754-ben jött létre, Bagdadban.
A 15. századi Budai jogkönyvben azt olvashatjuk, hogy a gyógyszerészek csak gyógyszert árulhatnak. És igen, valóban voltak ekkor már önálló gyógyszerészek Magyarországon, ugyanakkor az orvosok is tartottak még gyógyszertárakat.
1535-ben jelent meg Nürnbergben Valerius Cordus marburgi tanár Dispensatorium pharmacorum omnium c. műve, valamint ugyanebben az évszázadban látott napvilágot az augsburgi, a kölni, a bonni és a bergamói gyógyszerészkönyv. Hazánkban hasonló műnek tekinthető Melius Juhász Péter Herbariuma és Beythe István lelkész füveskönyve. Ez utóbbi a növények gyógyító képességéről tájékoztat. Ebben az időben csak nagyobb városainkban léteztek gyógyszertárak, amik a városok tulajdonát alkották.

A XVII. században már sokkal több gyógyszerekről szóló könyv jelent meg. Hazánkban a gyógyszerészekre azok a rendeletek voltak érvényesek, amik az osztrák örökös tartományokra vonatkoztak. A gyógyszerészi gyakorlatot pedig III. Ferdinánd rendelete szabályozta.
A XVIII. sz-ban létrejött a Nagyszombati Egyetem Orvosi Kara és Gyógyszertani Tanszéke, melyek elősegítették azt, hogy a magyar gyógyszerészek egyetemi végzettséghez juthassanak. Ezelőtt ugyanis ez nagyon ritka volt, csak a gyógyszertárat működtető orvosok körében fordult elő pár. Ehelyett a hangsúly a gyakornoki képzésen volt. A Nagyszombati egyetem orvosi karán 1711-től a gyógyszerészeknek 2 évig kellett egyetemre járniuk ahhoz, hogy magiszteri fokozatot kaphassanak. Ezután több év gyakornokoskodás után a megyei főorvos előtt bizonyítottak.


Ebben az évszázadban jelent meg az első magyar gyógyszerkönyv is, a Taxa pharmaceutica Posoniensise Torkos Justus János által.

Az embertan és a bonctan tanítása a nagyszombati egyetemen a XVIII. század közepén. Részlet REVICZKY ANTAL fizikájának (1758) egyik rajzából: jobb oldalt fent a szivárvány fénytani magyarázata, lent szövettani metszet

Az 1876. XIV. törvény szerint a gyógyszertár személyes üzleti jogát csak azok az emberek gyakorolhatják, akik rendelkeznek gyógyszertári jogosítvánnyal, amit nem lehet eladni, hagyományozni, sem lefoglalni. Ezeket meg lehet tenni szerekkel és szerelvényekkel, természetesen csak a jogszabályok megtartásával. Új gyógyszertár felállításáról a belügyminiszter dönt. Ha elfogadják az új gyógyszertár felállítására beadott kérelmet, a gyógyszerésznek a gyógyszertárat egy éven belül kötelessége létrehozni. A gyógyszertárat, azok kezelésérét, a gyógyszerészeti személyzet tudományos képzettségét, az államilag meghatározott árszabályzat megtartását, a berendezést, a felszerelést az állam felügyeli.

Az 1948-ban, a tanügyi reformnak köszönhetően önálló gyógyszerészeti karok jöttek létre Bukarestben, Kolozsváron, Jászvárosban és Marosvásárhelyen.
Ma annak, hogy valaki gyógyszerész legyen a következők a feltételei: egészséges legyen; jól lásson és halljon; jó bizonyítványt szerezzen hat gimnáziumi évében; jártassága legyen latin nyelvből, melyet igazolják valamelyik nyilvános gimnázium által kiállított bizonyítvánnyal is. Régebb a gyógyszerészek fő feladata főleg leg a gyógyszerkészítés volt, azonban ma már sokkal több ismeretre van szükségük, nagyobb tudást kell birtokolniuk, ma már a gyógyszerészi gondozás is feladataik között szerepel.


Patikamúzeumok
Ha jobban érdekel minket a gyógyszerészet és a gyógyszertárak története, és erről kézzel fogható bizonyítékot is szeretnénk, a legegyszerűbb, ha meglátogatunk egy patikamúzeumot, melyből számos van Magyarországon és azon kívül. Külföldi patikamúzeumok közül kiemelkedő az Arizonai Patikatörténeti Múzeum, melyet a szenvedélyes patikaeszköz-gyűjtő gyógyszerész: Jesse Hurblut alapított 1966-ban. A múzeum ma már több mint 60ezer gyógyszertárban használatos tárggyal büszkélkedhet 1880 és 1950 között.
A Heidelbergi Német Patikamúzeum három fő témakörben gyűjti és mutatja be a régiségeket: A gyógyszertár és a gyógyszerészet, mint foglalkozás története; A gyógyszer; A patika mint munkahely története. A múzeum különlegessége a virtuális körséta, és természetesen maga a gyűjtemény.
A Royal Pharmaceutical Society of GB – Museum az angol Királyi Gyógyszerész Egyesület patikamúzeuma, mely már 1842 óta létezik. Az átfogó gyűjtemény 45 000 darabja bemutatja a brit gyógyszerészet történetét.Magyar patikamúzeumok:
Fekete Sas Patikamúzeum: Aki a székesfehérvári patikamúzeumot meglátogatja, biztosan találkozhat a patika 1756-ban készült berendezéseivel és felszereléseivel valamint a patika történetével is megismerkedhet. Vannak azonban olyan kiállítások, amik nem állandóak. Ezek a havonta változó kiállítások nagyon változatosak, témái közé tartozik pl. a régészet, a néprajz és a képzőművészet.
Elérhetőségek:
8000 - Székesfehérvár Fő utca 5.
+36 (22) 315-583
feketesaspatika.szekesfehervar@museum.hu
fmmuz@mail.iif.hu


Fekete Sas Patikamúzeum

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum: Arany Sas Patikamúzeum: Budapest gyógyszerészet-történeti múzeuma a budai Várnegyedben helyezkedik el. Állandó kiállítása az ókortól napjainkig tartó orvostudományi és gyógyszerészeti fejlődést ábrázolja hazai és nemzetközi viszonylatban. Ezzel szemben időszaki kiállításai érdekes, ritkán látható anyagokat mutat be változó témakörökben.
Elérhetőségek:
H-1013 Bp. I., Apród utca 1-3.
Tel.: (1) 375-3533, (1) 201-1577
Fax: (1) 375-3936
semmelweis@museum.hu

Arany Egyszarvú Patikamúzeum: A kőszegi múzeum a szerzetesi és polgári patika emlékeit mutatja be. A múzeumot a XVIII. századnak megfelelően helyreállították, s ennek köszönhetően képes a XVII-XIX. századi Vas megyei patikáit „visszavarázsolni” a mai időkbe. A látogatók a múzeum bútorait tekinthetik meg, mint a szárítópadlás vagy drogpadlás, ahol a gyógynövényeket szárították a patikusok. Magukat a gyógynövényeket is meg lehet szemlélni a patikakertben, ami a múzeum belső udvarán foglal helyet.
Az érdeklődők korabeli gyógyszerészet-történeti ismeretekkel is gazdagodhatnak, valamint megtekinthetik a gyógyszertár officinabútorát is.
Elérhetőségek:
9730 – Kőszeg, Jurisics Miklós tér 11.
+36 (94) 360-337
patikamuzeum.koszeg@museum.hu
patikamuzeum@muzeumkoszeg.t-online.hu


Arany Sas Patikamúzeum

Soproni Patikamúzeum: A ház 1850-ben jött létre mai alakjában, és csak az 1966-67-os helyreállítás után kezdett patikamúzeumként funkcionálni. A soproni patikamúzeum nyert itt elhelyezést. A kiállításon látható a régi gyógyszerkiadó helyiség, mely tárgyi emlékei a 19. század elejéről származnak. A látogatók megismerheti a gyógyszerkészítés régi eszközeit, a népi gyógymódokat, ill. a kuruzslás és babona tárgyi emlékeit is.
Elérhetőségek:
9400 Sopron, Fő tér 8.
Telefon:(+36) 99 311-327
E-mail: soproni@gymsmuzeum.hu


Telekessy Patikamúzeum: Az egri patikamúzeum épületében gyógyszertár működött 1986-ig, majd 1987-ben indította el patikamúzeumi tevékenységét, s majdnem eredeti állapotában fogadja az érdeklődőket.
Elérhetőségek:
3300 Eger, Széchenyi u. 14.
Tel: 36/312-744


Telekessy Patikamúzeum

Mezőberényi Patikamúzeum: Mezőberény második, 1899-ben alapított gyógyszertára volt az Oroszlán Gyógyszertár, mely 1995-től Patikamúzeummá változott. A látogatók a kiállításokon megtekinthetik az egykori gyógyszertár berendezési tárgyait.

Elérhetőségek:
Mezőberény, 56 50, Fő út 2.
Tel.: (66)522-410Széchenyi Patika Múzeum: A Győrön található patikamúzeum az 1654-ben alapított gyógyszertár eredeti alakját igyekszik bemutatni. A látogatók megismerkedhetnek az orvostörténet érdekességeivel, megtekinthetik a régi patikaedényeket és az épület stukkóval és képekkel díszített boltozatát is.
Elérhetőségek:
Győr, Széchenyi tér 9.
Tel.: 96/320-954


Szerecsen Patikamúzeum: A Pécsen elhelyezkedő patikamúzeum a még ma is Szerecsen patikaként emlegetett gyógyszertár érdekességeit mutatja be, mint a Zsolnay kerámia díszítéssel készült neorokokó berendezést, valamint Baranya megye gyógyszerészet-történetét.
Széchenyi Patikmúzeum

Elérhetőségek:
Cím: Pécs, Apácza u. 1.
Tel.: 72/325-977
E-mail: szerecsenpatika@dravanet.hu


Online patikamúzeum:
Azonban ha valakinek nincs ideje meglátogatni egy patikamúzeumot, mégis érdeklik a gyógyszertárakkal kapcsolatos érdekességek, akkor sem kell csüggednie, ugyanis létezik már online patikamúzeum is, amely legfőképpen a gyógyszerészetben használt eszközöket mutatja be.

Gyógyszertártípusok
Közforgalmú gyógyszertár: a közvetlen gyógyszerellátást biztosítja. Működéséhez szüksége van létesítési és működési engedélyhez. Előbbit az adott terület önkormányzata és az ÁNTSZ Országos Tisztiorvos Hivatala, utóbbit pedig az illetékes megyei vagy fővárosi tiszti-főgyógyszerész adja meg
Fiókgyógyszertár: működését tekintve közforgalmú gyógyszertár része, azonban külön telephelyen helyezkedik el. Ebből következően csak ott lehet létrehozni, ahol nincs közforgalmú gyógyszertár. Erre csak az a gyógyszerész kaphat engedélyt, aki a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat működteti. Ha a gyógyszerész kettőnél több fiókgyógyszertárat szeretne létrehozni, azt csak a Kamara engedélyével teheti meg. Fiókgyógyszertár meghatározott időszakra is létesíthető.


Közforgalmú gyógyszertár

Intézeti gyógyszertár: a fekvőbeteg gyógyintézet részeként működik, feladata az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátás. Itt készítik a magisztrális gyógyszereket, az infúziókat és keverékinfúziókat, valamint a citosztatikus infúziókat. Utóbbinak szigorú munkavédelmi szabályai vannak.
Kézi gyógyszertár: a háziorvos munkájához szükséges gyógyszereket biztosítja, amiket a közforgalmú gyógyszertárból szerez be. A háziorvos vagy állatorvos kérheti a létesítését, de csak akkor, ha a településen nincs gyógyszertár. A létesítési engedélyt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja. Ha az adott településen a létesítést követően közforgalmú – vagy fiókgyógyszertár nyílik, a kézi gyógyszertár engedélyét vissza kell vonni.


A gyógyszertárak dolgozói

A Hippokrateszi eskü:
„Senkinek nem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag még tanácsot se adok”
„…nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához…”
„…Amit kezelés közben látok és hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben -, nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm…”


Gyógyszertárvezető: Általában szervezi, irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, azonban ezzel a munkával helyettesét is megbízhatja. Ha közforgalmú gyógyszertárról van szó, akkor a gyógyszertárvezető csak olyan gyógyszerész lehet, aki rendelkezik személyi joggal.
Gyógyszerész: Mint már említettem, a gyógyszerész feladata a régebbi időkben annyi volt, hogy előállította a gyógyszereket, majd kiadta őket. Mára ez jócskán megváltozott, ugyanis egy gyógyszerésznek sokkal több feladatot kell ellátnia, mint korábban, ma már gyógyszer-technológiával, gyógyszervizsgálattal, impleálással, a gyógyszerellátás szervezésével és felügyeletével, az állati és növényi eredetű drogokat leíró gyógyszerészeti kémiával, betegellátással, egészségneveléssel, felvilágosítással, az interakciók monitorozásával, a gyakornokok oktatásával, valamint adminisztrációs feladatokkal is foglalkozik. A gyógyszerész egyetemi végzettségű szakember.
Gyógyszertári asszisztens: Feladatai közé tartozik a gyógyszertár forgalmi körébe tartozó termékek kezelése; ügyviteli feladatok elvégzése (végzettségtől függően); a gyógyszertári forgalom és az azzal kapcsolatos ügymenet számítógépes nyilvántartása; azoknak az anyagoknak, termékeknek az expediálása, amiknek nincs szükségük gyógyszerészi munkára; gyógyszerkészítés; egészségnevelési és felvilágosítási feladatok. Ezeken kívül részt vesz még a gyógyszerek átvételében, az gyógyszeranyagok betöltésében; az adminisztrációs feladatokban.Egészség és az Internet:

Ma már az embereknek nem kötelező elmenniük gyógyszertárba azért, hogy tanácsot kérjenek egészségükkel / betegségükkel kapcsolatban, hiszen ezt a funkciót részlegesen helyettesíti az web is. Rengeteg szakmai tanács, tapasztalat, és segítség található az interneten, amik alapján az ember kimozdulás nélkül is tud magán segíteni.
Erre szakosodott oldalak is jöttek már létre, ezek közül emelnék ki párat:


Házipatika
A Házipatika betegoldal a leglátogatottabb a témában, ez –többek között – annak is köszönhető, hogy a Sanoma felvásárolta az 50%-át, és beillesztette online portfóliójába. Az oldal minden szemszögből vizsgálja az egészségügyi témát, sőt még webshopot és blogot is működtet, ahol a hasonló problémával szenvedők beszélgethetnek, megoszthatják egymással tapasztalataikat.
Az oldalon ezeken kívül tesztek, kalkulátorok, laboreredmények értelmezése találhatók, amik szintén a betegeket segítik.Webbeteg
Ez a hagyományos egészségügyi oldal a Házipatika legnagyobb ellenfele. Szlogenje: Orvosoktól betegeknek. Az oldalon tesztek, gyógyszerkeresők, programajánlók, jogi esetek és rengeteg információ található az egészségügyi témában.
Itt azonban nem blogok, hanem fórumok segítenek a betegek egymás közti kommunikációjában.

Videoklinika
Az oldal ötlete ismert televíziós szakemberektől származik. A az oldalon található, gondosan rendszerezett 4000 videó azt bizonyítja, hogy az oldal a videós tartalmakat preferálja. Természetesen nagy számban találhatók betegségekkel kapcsolatos videók is, de ezen kívül a látogatók egy hatalmas betegség adatbázist és egy gyógyszeradatbázist is használhatnak.
Itt blogok és fórumok is találhatóak egyaránt, de látogatottságuk alacsony. Az oldalon nagyszámú szakértő videó-fogadóórája egyedivé teszi az oldalt a maga műfajában.

Várószoba
A Várószobán nincs fórum, oldal betegcsoportokat és közösségeket hoznak létre, annak érdekében, hogy a betegek ezeken keresztül kommunikálhassanak egymással. Itt mindenki le tudja írni saját történeteit, amit mások ki tudnak használni. Ezen kívül kis közösségek is jönnek létre, ahol a betegek vitathatják meg saját problémájukat másokkal. Az oldal üzemeltetői is tudnak segíteni az érdeklődőknek a problémáikban, s az oldal szakmai blogját egy elismert webmedicina szakértő vezeti.

Tehát ezeken a hazai egészségügyi oldalakon találhatják meg betegek a legtöbb információt problémáikra, tanácsokat kérhetnek a szakértőktől, sőt saját történeteiket is elmesélhetik, ezzel segítve mások problémáján. Egyre fontosabb a felhasználók által generált hasznos, szakmailag ellenőrzött tartalom megjelenése, hiszen a betegeknél senki sem tudja hatékonyabban felhívni a többi beteg figyelmét a mindennapos gondjaikra, egy jó gyógymódra, vagy egy hatékony kezelésre.


Gyógyszertárakon kívüli gyógyszerforgalmazás

Gyógyszereket nem csak gyógyszertárak forgalmazhatnak, hanem egyéb árusítóhelyeken is.

Benzinkutak: Mol töltőállomás, Shell töltőállomás, Olaj-Fák töltőállomás, Üzemanyagtöltő Állomás és Gépjárműkereskedés, OMV töltőállomás, Riala Bt. Üzlet, Star Petrol töltőállomás, Agip töltőállomás
Gyógynövény üzletek, bioboltok: Bio-Kuckó 107-es Herbária Szaküzlet; Bio-Sarok Gyógynövény Szaküzlet; Fagyöngy Naturabolt, Életerő Gyógytermék és Biobolt; 67-Herbária Gyógynövény Bolt; Herbatéka Drogéria és Gyógynövény Szaküzlet; Jukka Gyógynövény Szaküzlet; Herbária Szaküzlet; Biotéka Üzlet; Gyógycentrum Kiskereskedelmi Üzlet; Biopatika Drogéria; Gyógynövény Üzlet; Fitotéka Gyógynövény Bolt,;Kamilla Gyógynövény és Ajándék Üzlet; Glória Gyógynövény és Kegytárgybolt; Gyógynövény Szaküzlet; Biopatika Gyógynövénybolt; Gyógynövények A-tól Z-ig Natur Patika Üzlet; Gyógynövény és Drogéria Szaküzlet; Zsálya Természetpatika; Boróka Biopatika; Medeor Egészségtár; Calendula Herbária Szaküzlet; Egészségtár Drogéria és Galéria Üzlet; Egészségcentrum Szaküzlet; Mini Vital Gyógynövény Szaküzlet; Fitotéka-Gyógynövénybolt; Zöldpatika Gyógynöványbolt Üzlet; Elixír Gyógynövénypatika; Egészségház Üzlet; Natura Patika Üzlet, Herbárium Gyógynövény Diszkont Üzlet; Gyógyászati Segédeszköz - Gyógynövény Szaküzlet; Zöldkereszt Gyógytermék Kereskedés; Egészségtár; Calendula Natur bolt; Menta Gyógynövénybolt; Gyógykuckó Üzlet; Nyárfa Gyógytár; Sas Gyógynövény és Reformház; Menta Gyógynövény Szaküzlet és Biobolt; Aloe Vera Gyógynövénybolt; Kamilla Gyógypont Gyógynövénybolt; Thermal Bio Patika; Biopatika üzlet; Vital Fitotéka; Fanni Füvészbolt; Bio-Gyógynövénybolt; Gyógynövény, Reformélelmiszer Szaküzlet; Egészségkuckó; Margaréta Gyógynövénybolt; Patika Natura, Biopatika; Gyógyászati Szaküzlet és Egészségcentrum; Városkapú Egészségcentrum; Gabika Gyógynöv ény és Drogéria; Fitocentrum; Testkultúra Üzletház; Gyógysarok; Biofitotéka bolt; Margitsziget Thermál Hotel; Zöldsziget-gyógynövényszaküzlet; Bio-Patika Point; Kék-Biobolt; Medikamen; Kamilla gyógynövény, gyógyászati segédeszköz Bolt; Pátria Egészségpont Gyógyászati Segédeszköz és Bió Termékek Boltja; Harmónia Egészségközpont; Naturxsoda Herbária Gyógytermék Bolt; Ezerjófű Gyógynövény Szaküzlet; Zöld Sarok Gyógynövényszaküzlet, Óperint Zöldpatika, Fogpatika, Napsugár Egsészségbolt
Drogériák: Drogéria Kiskereskedelmi Üzlet, Drogéria Üzlet, DM Illatszer és Drogéria, Örház Drogéria, RÉM-ROM Illatszerüzlet, Emese Drogéria, Egészségpont-drogéria, Drogéria Center,
Élelmiszer-vegyi áru kiskereskedés: Élelmiszer Vegyeskereskedés Üzlet, Non-Stop Csemege Élelmiszer Üzlet, Csemege Üzlet, Élelmiszer Üzlet, Maxi Coop ABC Áruház, Coop Üzlet, Mini Coop Üzlet, Szigetköz ABC, Öreg Duna ABC Üzlet, Tesco Hipermarket Áruház, Márka ABC, Asia Center Tong Ren Tong Gyógynövény Központ, Auchan Áruház, Akác ABC Üzlet, Hétvégi ABC, Élelmsizerbolt, Szép ABC Áruház, Fenyves ABC, CBA Kőhíd üzlet, Brigi Market, Csodaszarvas ABC, Mini ABC, Pengő Market, Vegyesbolt, Bőség Csemege, ABC Nándi Bolt, Meggyesi ABC
Gyógyászati segédeszköz üzlet: Dr. Drogéria Gyógyászati Segédeszköz Üzlet; Egészségbolt; Gyógyászati Segédeszköz Bolt,;Gyógyforrás Gyógyászati Segédeszköz Üzlet; Salus Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet; Gyógyászati Segédeszköz és Gyógynövény Szaküzlet; Gyógyász Gyógyászati Segédeszköz és Gyógynövény Szaküzlet; Gyógycentrum Gyógyászati Segédeszköz Üzlet; Gyógyászati Segédeszköz, Gyógynövény Szaküzlet
Állatpatika: Állatgyógyászati Termék Kis- és nagykereskedés
Egyéb: Lottózó Élelmiszer Jellegű Vegyes Kiskereskedelmi Üzlet, Fantázia Kereskedés Üzlet, Icu Virág-Ajándék Kisáruház, Állateledel Szaküzlet, MG Sportcentrum Büfé, Patikaszer Üzlet, Hungária Állatpatika, Hírlap üzlet, N & D Szolárium/Műköröm alapanyag és kellékei üzlet, Mustang, Pannon Kávézó, Apropó-Ház 2010 Kft.,

Nem minden gyógyszer forgalmazható gyógyszertárakon kívül is, ennek is vannak szabályai. A gyógyszertárakon kívül forgalmazható gyógyszerek listája itt található: http://www.ogyi.hu/listak/


Befejezésképpen meg lehet tekinteni egy szép patika, a hansági gyógyszertár bemutatkozó kisfilmjét:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése